سلام دوستان

آدرس سامانه مروارید تغییر پیدا کرده

من بعد از لینک زیر می تونید وارد سامانه بشید

برای انتخاب واحد هم از این سامانه باید استفاده کنید

اینم لینکش:

10.30.132.245۹۲/۰۶/۱۰ 19:11خوابگاه شماره 16